Kolik stojí kroužky pro děti a vybavení?

Kolik stojí kroužky pro děti a vybavení?

Každé dítě by si mělo najít nějaký koníček nebo sport a tomu se věnovat. Kolik peněz si ale musí připravit rodiče? Toto velice záleží na tom, jestli dítě navštěvuje kroužek v rámci školy nebo mimo ni. Ve větších městech z pravidla není problém najít mimoškolní aktivitu, nabídka pro volný čas je široká. Problém však nastává, pokud žijete v menší obci. Často pak musíte dítě vozit daleko od místa bydliště a tím se vše komplikuje.

A jak je to s cenou? Ty jsou velice rozdílné a záleží na mnoha aspektech. Jaká je intenzita návštěvnosti, zda je kroužek ve škole, jaké je potřeba zakoupit vybavení nebo jak je kroužek populární. Ceny jsou tak rozdílné, že se pohybují od dvou set korun a do deseti tisíců.

Pojďme si kroužky rozdělit do pár kategorií. Do té první zařadíme kroužky, které mohou děti navštěvovat při škole, druhá kategorie jsou kroužky mimoškolní (jednou, až dvakrát týdně) a do poslední kategorie zařadíme vrcholové sporty.

Kroužky při škole

Na základních školách bývají často kroužky zdarma nebo jen za symbolický poplatek do 500 Kč za půl roku. Výhodami je, že je kroužek často po vyučování nebo družině. Zapsat se tak mohou i děti ze sociálně slabších rodin. Většinou se jedná o pěvecké sbory, nejrůznější výtvarné kroužky nebo pohybové aktivity. Záleží na škole a ochotě vyučujících se nějakého kroužku chopit a děti vzdělávat i tímto způsobem.
Celkem malý poplatek zaplatíte i v případě, že se rozhodnete dát své dítě do skautského oddílu. Ročně příspěvek činí od 500 Kč do 1000 Kč. Tyto peníze jdou na fungování oddílu a věci, které jsou spojeny s činností klubu. Oddíly pořádají i nejrůznější výlety, ty už však v ceně nejsou. Ve skautu děti poznávají přírodu, učí se sociálním dovednostem, výtvarným schopnostem a hravosti.

Mimoškolní kroužky

Tyto kroužky již nemají nic společného se školou. Často se jedná o nejrůznější organizace pro děti nebo sportovní oddíly. Co se týče ceny, ta je samozřejmě vyšší v rozmezí od 1000 Kč do 4000 Kč za rok. Když mluvíme o sportovním kroužku, nejdražší je sportovní vybavení pro dítě. Je jasné, že když bude dítě chodit do zpěvu, bude to jiná cena, než když se rozhodne navštěvovat například tancování. Dítě se naučí respektovat i jinou autoritu než učitele a najde si nové kamarády, kteří nejsou ze školního okruhu. Problémem však je, že rodič musí dítě do kroužku dopravit, a tak spousta rodičů volí raději kroužky při škole, kde se o to nemusí starat.

Vrcholové sporty

Pokud má vaše dítě nadání a vy se rozhodnete, že mu umožníte vrcholově sportovat, připravte se, že tomu budete muset hodně obětovat. Samozřejmostí jsou tréninky třeba i 5x týdně. Celkově je pak dítě velice vytížené. Do ceny musíme připočítat soustředění (někdy i dvakrát ročně), sportovní vybavení, poplatky klubu nebo startovné. Finančně náročné jsou vrcholové sporty, jako je tenis, sjezdové lyžovaní, hokej, golf nebo krasobruslení. U těchto sportů může částka dosahovat někdy i 50 tis. Kč. Proč je tomu tak? Nejvíce se platí za pronájem hal nebo kluzišť a za trenéry, kteří jsou profesionálové.